Domov důchodců není nutný

.

Zcela jistě se shodneme v tom, že žádný z nás by nechtěl být ve stářína obtíž vlastním dětem a vnoučatům. Ovšem taktéž se zřejmě shodneme v tom, že nám není nijak příjemná představa stáří stráveného v domově pro seniory. Nota bene, když se jedná o zařízení, kde pobyt je tak nákladný. Každopádně je pravda, že mnozí staří lidé se pro takové zařízení rozhodnou zcela dobrovolně. Mají celodenní péči a společnost dalších seniorů a jsou spokojení.

V současné době naštěstí existuje celá řada možností, jak situaci řešit.
matka s dcerou

Terénní ošetřovatelská služba

Není nutné, aby senior odcházel do penzionu pro seniory, pokud si to vyloženě nepřeje. K dispozici je velmi kvalitní terénní síť pečovatelských služeb, které zajišťují přímo v domácnosti seniora hygienu, nákupy, úklid a dovoz obědů. Tyto služby jsou pochopitelně hrazené, nicméně senioři je neplatí ze svého důchodu, ale z příspěvku na péči, který je k tomuto účelu určený. Pokud ho ještě nemají vyřízený, je důležité to udělat a kontaktovat co nejdříve sociální pracovnici.
 

Domovinka

Pokud rodina pečuje o seniora, zaslouží si nepochybně ten nejhlubší obdiv. Naštěstí dnes péče nemusí být tak náročná díky terénní pečovatelské službě. Dokonce není ani vždy nutné, aby někdo opouštěl kvůli péči o seniora zaměstnání. Existuje poměrně rozsáhlá síť takzvaných domovinek, tedy denních stacionářů. Někdy se tomu říká s určitou nadsázkou školka pro babičky. Některá zařízení dokonce nabízejí svoz a rozvoz.
 

.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pokud senior tráví mnoho času na lůžku, pravděpodobně ho budou trápit dekubity tedy akutní proleženiny. Tomu lze předejít prostřednictvím antidekubitních matrací. Ty jsou však velmi drahé. Je ovšem možné si je vypůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek. Podobně také speciální lůžka, vozíky, chodítka, zvedáky a jiná zařízení, jejichž pořízení je finančně neúnosné.
ruce starého pána

Odlehčovací tzv. respitní služba

Tato služba není určena seniorům, ale těm, kteří o seniory či dlouhodobě nemocné pečují a sami jsou už příliš unaveni nebo nemocní a potřebují si nějakou dobu odpočinout. Jedná se tedy o zařízení, které krátkou dobu pečuje o seniora místo jeho rodiny. Ti zatím mohou nabrat potřebné síly a odpočinout si. Nevýhodou této služby je, že je hrazená a částky nejsou nejnižší.
 

Domov důchodců není nutný
5 (100%)2
.