Zeleň na střeše

.

Zelené střechy a střešní zahrady mohou rovněž nahradit zeleň ve vašem okolí. Pokud by vás bavilo pečovat o střešní zahradu, jsou zelené střechy řešením právě pro vás. Zelená střecha může kromě jiného zlepšovat také klima ve vašem okolí a pomoci s filtrací škodlivin a prachu z okolního prostředí. Zelené střechy by se tímto mohly stát v budoucnu ideálním ekologickým řešením převážně v přelidněných městech, kde je převaha budov a nedostatek městské zeleně.  Pravda je taková, že ne každá střecha unese takové zatížení, aby mohla být osázena rozličnou zelení. Na druhou stranu, zelené střechy mohou pomoci zlepšit klima v okolí domu
tráva na střeše
Mezi výhody zelených střech dále patří kupříkladu:
§  Vylepšují izolační vlastnosti nízkoenergetických a pasivních staveb.
§  Mohou se stát zahradami, anebo terasami.
§  Vylepšují celkové klima pro bydlení v jejich těsné blízkosti a v jejich okolí.
§  Pomáhají přinášet chybějící zelené plochy a přírodu do měst.
§  Rostliny, které jsou vysazené na zelených střechách, napomáhají s filtrací vzduchu a pohlcují škodliviny, či prach.
§  Poradí si i s přívaly dešťové vody.
§  Vylepšují zvukovou izolaci domů.
§  Prodlužují životnost hydroizolace střechy.

.

Rozdělení zelených střech

Zelené střechy se dělí na dva své typy. Jedním z nich jsou:
§  Extenzivní zelené střechy. Na takovýchto střechách rostou spíše nízké a méně náročné rostliny. Jsou vysazeny na tenčích vrstvách substrátu.
§  Intenzivní zelené střechy, na které jsou vysazovány spíše náročnější typy rostlin. Zároveň unesou i vyšší vrstvu zeminy. Zatížení intenzivních zelených střech je z tohoto důvodu vyšší.
květina na střeše

Vrstvy zelených střech

§  Na střechách velice dobře prospívají nenáročné rostliny.
§  Nejprve se na stropní konstrukci položí lehký spádový beton.
§  Jako další vrstvu tvoří hydroizolace, na kterou se položí geo textilie.
§  Další vrstvu tvoří izolační materiál.
§  Jako další vrstva je opět geo textilie.
§  Následuje, hydro akumulační a filtrační vrstva.
§  Na to se pokládá vrstva kamenné drti.
§  Nakonec se vysadí rostliny, jako například netřesky a rozchodníky.

Zeleň na střeše
3.5 (70%)2
.